آلبوم من ◂ عکس رزمی
اینجانب دان 4 فول کیک بوکسینگ و داور بین المللی و مربی رسمی این سبک هستم