مسئولیت مدنی
82 بازدید
محل ارائه: دانشگاه ازاد
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مسئولیت مدنی (از منظر حقوق و فقه)