متون فقه 2(نکاح)
53 بازدید
ناشر: آیدین- تبریز
نقش: محقق
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
ترجمه و شرح بخش نکاح لمعه دمشقیه با تطبیق مواد قانونی، آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی و نظرات فقهای مذاهب اربعه اهل سنت