متون فقه یک (بیع و خیارات)
62 بازدید
ناشر: نشر آیین-تبریز
نقش: محقق
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی