قسمتی از نامه حضرت امام علی علیه السلام به مالک اشتر
139 بازدید
تاریخ ارائه : 1/19/2014 12:31:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

از خود پسندی و از اعتماد به آنچه که موجب اعجابت شده و نیز از دلبستگی به ستایش و چرب زبانیهای دیگران پرهیز کن............